Pravilnici
Home

 

 

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Odluka o početku i završetku nastavne godine i realizaciji odmora za 2019./2020.

 
     
  Statut Osnovne škole Smiljevac  
     
  Pravilnik o radu Osnovne škole Smiljevac  
  Izmjene i dopune Pravilnika o radu Osnovne škole Smiljevac  
     
  Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac  
     
  Kućni red  
     
  Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda  
  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
     
  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi  
  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama  
  neslužbeni pročišćeni tekst: Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi  
     
 

Pravilnik o načinu postupanja odgojno - obrazovnih radnika u poduzimanju mjera zaštite prava učenika

 
     
  Poslovnik o radu kolegijalnih tijela  
     
  Etički kodeks nositelja odgojno obrazovne djelatnosti  
     
  Pravilnik o radu školske knjižnice  
     
  Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  
     
  Pravilnik o videonadzoru  
     
  Pravilnik o zaštiti od požara  
     
  Pravilnik o zaštiti na radu  
     
  Pravilnik o promicanju spoznaja o štetnosti duhanskih i srodnih proizvoda  
     
  Katalog informacija OŠ Smiljevac  
     
  Politika privatnosti  
     
  Odluka o imenovanju službenika za informiranje OŠ Smiljevac  
  Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka OŠ Smiljevac  
  Izvješće o imenovanju  
     
  Obavijest o sukobu interesa OŠ Smiljevac  
     
  Odluka o imenovanju likvidatora računa OŠ Smiljevac  
     
 

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

 
     
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prošlu godinu  
     
 

DOKUMENTI PO IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI:

 
  Plan nabave za poslovnu godinu OŠ Smiljevac 2019  
  Plan nabave za poslovnu godinu OŠ Smiljevac 2020  
     
  Procedura stvaranja ugovornih obveza OŠ Smiljevac  
     
  Procedura zaprimanja računa OŠ Smiljevac  
  Procedura zaprimanja e-računa OŠ Smiljevac  
     
 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE:

 
     
 

Financijsko izvješće OŠ Smiljevac

 
     
 

Bilješke1

 
     
     
     
     
     

Copyright by Marina Kulaš