Djelatnici škole
Home Razredna nastava Nenastavno osoblje

 

 

 

Home
Razredna nastava
Nenastavno osoblje

 

 

 

 

 

 

 

U našoj školi rade:

 

    Nenastavno osoblje

 

Ravnatelj i stručno razvojna služba:

ravnatelj: Bernardo Kotlar

defektolog - logoped: Marina Glavan

 

psiholog: Nera Birkić

defektolog: Sarita Petani-Panza

pedagog: Suzana Rajković

knjižničar: Marija Matek

 knjižničar: Ivana Ivković


 

Hrvatski jezik

 

Ivana Galac
Josipa Jurjević
Marina Marijačić

(zamjena Bojana Bilosnić)

Zrinka Merčep
Mirela Pavić

(zamjena Mirna Stanić)

Milena Škara

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Likovna kultura

 

Biljana Jelenković

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Glazbena kultura

 

Marko Barančić

Gloria Krizman

 

 

Povratak na vrh stranice 


 

Strani jezik

 

Irena Dorčić
Zdravka Erceg
Mila Jurić
Zorica Miletić
Apola Ninčević
Vanja Paleka
Anamarija Režan
Elena Zelić

 

 

Povratak na vrh stranice 


 

Matematika

 

Ana Nenadić
Danijela Sikirić
Marija Šolić
Kristina Vidaković
Anamarija Zelić

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Priroda/Biologija

 

Iva Marasović
Valentina Zelenika
Darija Zubčić

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Kemija

 

Karla Vukšić

Valentina Zelenika

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Fizika

 

Josipa Miklik

(zamjena Patricija Jureško Perović)

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Povijest

 

Slave Parać

Željko Pijaca

Anita Vodopivec

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Geografija

 

Manuela Margetić Longin

Željko Pijaca
Josipa Zanki

 

 Povratak na vrh stranice


 

Tehnička kultura

 

Mirjana Kožul

Danijela Nekić

 

 

Povratak na vrh stranice


 

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

Lucijan Ćuković

Darinka Kotlar

Marina Tomas

 

 

 Povratak na vrh stranice


 

Vjeronauk

 

Nediljka Batur

Orijana Bobić Giraldi

Anica Galešić

Boris Jelenković

Dragica Perica

 

 

 Povratak na vrh stranice


 

Informatika

 

Ivan Jakić

Marina Kulaš

 

 

Povratak na vrh stranice

Copyright by Marina Kulaš