Funkcije

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji riječ zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.