Povežimo parove - BINARNE s DEKADSKIM

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji kućicu iz desnog stupca s odgovarajućim parom na lijevoj strani. Kad završiš, klikni Provjeri.