Bit, bajt

Vježba s ispunjavanjem praznina

Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
Spremnici računala (memorija) rade na principu . Ako je prekidač UKLJUČEN, on propušta električnu struju i prekidač je u položaju , a ako je ISKLJUČEN, električna struja ne prolazi i prekidač je u položaju .

Računalo razumije samo jezik i .

Svaka pojedina nula ili jedinica predstavlja jednu znamenku, skraćeno nazvanu .

Bit je najmanja jedinica koju računalo može zapisati i označavamo ga slovom .

Jednim bitom možemo prikazati stanja, to su i .

S dva bita možemo prikazati stanja.

S tri bita možemo prikazati stanja.

Niz od 8 bitova nazivamo i označavamo slovom .