Bit, bajt - uvod

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji kućicu iz desnog stupca s odgovarajućim parom na lijevoj strani. Kad završiš, klikni Provjeri.